Kalkulačka

Vložte:


m2

*) Střecha by měla být orientována jižně (ideálně pod úhlem k zemi cca 30-40 stupňů). V jiných případech se může výpočet lišit o jednotky procent.

Výpočet podle zadané plochy střechy
1. Celkový výkon instalace:   kWp
2. Odhadovaný počet fotovoltaických panelů o výkonu 360 Wp:   ks
3. Přibližná cena zařízení je:   Kč *)
4. Fotovoltaická elekrárna může podle umístění a doby slunečního svitu vyrobit:    kWh
5. Průměrná měsíční výroba   kWh až kWh
Vyrobená elektrická energie se bude spotřebovávat v objektu a pouze přebytek přejde automaticky do distribuční sítě. Výhoda : vyrobenou a současně spotřebovanou elektřinu v objektu není tedy potřeba nakupovat ze sítě. Úspora je tedy tím vyšší, čím více si své energie objekt spotřebuje.
Úspora v dosavadním nákupu el. energie od (ČEZ, PRE nebo E.ON).
Cena energie je počítána cca 4 Kč / 1 kWh.
Pokud máte jinou cenu energie zadejte sem: Kč/kWh.
6. Úspora při 100% spotřeby vlastní výroby z FVE Kč až
7. Návratnost investice při 100% let až let
8. Úspora při 75% spotřeby vlastní výroby z FVE Kč až
9. Návratnost investice při 75% let až let
10. Úspora při 50% spotřeby vlastní výroby z FVE Kč až
11. Návratnost investice při 50% let až let
12. Ročně ušetříte spálení:   kg uhlí
13. Ušetříte:   kg CO2
14. Celkem můžete vyrobit naprosto čisté ekologické energie:   kWh

*) Vypočtené hodnoty jsou pouze orientační a ovlivňují je faktory jako jsou aktuální ceny a značky použitých materiálů, složitost montáže apod. Pro přesnou kalkulaci ve Vašich konkrétních podmínkách nás prosím kontaktujte.

**) návratnot se počítána jako prosté dělení a násobení. Pro přesný výpočet je potřeba počítat s aktuální pořizovací cenou instalace, každoročně zvyšující se výkupní cenou energie o index inflace (2 až 4%) a s mírně zvyšujícím se počtem slunečních dní v roce oproti minulým letům.

***) Kalkulačka je nastavená pouze na systém BEZ BATERIÍ z důvodu vysoké míry individuálního využití baterií. Systémy s bateriemi mají vyšší efektivitu vlastní spotřeby a eliminace přebytků do sítě, to znamená, že při pořízení elektrárny S BATERIEMI se doba návratnosti rovná, nebo zkracuje oproti sytému BEZ BATERIÍ.