Časté dotazy

Ekonomika a organizace provozu solární elektrárny

 • Panely = 25 let +
  Měnič = 15 let
  Baterie = 15 let
  Konstrukce = po dobu životnosti FVE
  Kabely = po dobu životnosti FVE
 • Základní faktory ovlivňující návratnost
  1. Efektivita zužitkování vlastní vyrobené elektřiny
  2. Aktuální cena a budoucí nárust cen el. energie z distribuční sítě
  3. Elektrárna musí být dobře navržena přímo pro Váš rodinný dům, podle vaší průměrné spotřeby elektrické energie, orientace a sklonu střechy, popř. dalších parametrů.
  Návratnost vaší investice si můžete spočítat na naší SOLÁRNÍ KALKULAČCE
 • Základní faktory ovlivňující výši dotace
  1. Součet celkového výkonu panelů + kapacity baterie
  2. V Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji je zvýhodnění výše dotace +10%
  Výše dotace je maximálně 200.000,- Kč (plus zvýhodnění dle výše uvedených bodu 2) a zároveň maximálně ve výši 50% z celkové ceny díla.
 • Zajišťujeme servis pro FVE
  1. Záruční i pozáruční servis pro naše stávající klienty
  2. Záruční i pozáruční servis pro klienty konkurenčních firem, které např. zanikly, nebo s klientem odmítají komunikovat
 • 1) Panely - 15 let na produkt a 25-30 let na výkon (neklesne pod 80% původního)
  2) Měniče - 5 let
  3) Baterie - 10 let
  4) Konstrukce - 5 let
  5) Práce - 3 roky
  6) Ostatní - 2 roky
 • Veškeré papírování vyřídíme za Vás
  1. Vyřízení a vyplacení dotace NZÚ 
  2. Komunikace s úřady  
  3. Připojení k distribuční síti 
  4. Elektrickou revizi k FVE
  to znamená vše, ke kompletní a úspěšné realizaci FVE s dotací.

Instalace solární elektrárny

 • FVE se skládá z těchto komponentů
  1. Solární panely - celkový výkon FVE se odvíjí od počtu nainstalovaných panelů
  2. Střídač - zařízení, převádějící stejnosměrný proud z panelů na proud střídavý, který je běžně dodáván ze sítě. Měnič je buď jednofázový nebo třífázový
  3. Baterie - FVE lze rozšířit o systém baterií, z nichž je možné čerpat energii v době, kdy FVE nevyrábí, to znamená např v noci
  4. Konstrukce - pro výběr konstrukce jsou určujícími faktory typ střešní krytiny, sklon střechy a pod
  5. Ostatní komponenty - součástí FVE jsou dále jističe, elektroměry, přepěťové ochrany, relé a pod.
 • Způsobů uchycení panelů na střechu je více v závislosti na typu střechy

  1. Sedlová střecha s taškami
   Na prvním obrázku je vidět solární panel uchycený na konstrukci s hákem ke střeše
   Image 0

   Na druhém obrázku je vidět pohled z boku na způsob uchycení. Modrou barvou a čísli 1 a 2 jsou označeny dvě STŘEŠNÍ TAŠKY. Taška č. 1 se nadzvedne a vzniknutým otvorem prostupuje HÁK, který se přivrtává do nosného trámu vaší střechy. Oranžovou barvou je označena KONSTRUKCE přichycená háky, do které se následně přichytnou SOLÁRNÍ PANELY označené zeleně.

   Image 1
  2. Sedlová střecha s plechem a eternitem
   Střechy z plechu mívají z pravidla tzv. falcy, na které se konstrukce uchytává. Střechy z eternitu bývají obecně nejproblémovější typy střešní krytiny pro instalaci FVE. Eternit, jak známo náchylný k praskání, se totiž musí provrtat pro uchycení konstrukce. Díry se následně zaizolují gumovou podložkou proti protékající vodě. Konstrukční sytém je obdobný jako u sedlové střechy s taškami.
  3. Plochá střecha s PVC folií
   K uložení solárních panelů na plochou střechu s folií používáme speciální vany Censole+ Renusol, které se vhodně rozmístí na střechu a podle potřeby zatíží. Vany se ke střeše nepřivrtávají, ale pouze zatěžují.

   Image 2
  4. Plochá střecha s pevným povrchem
   Pro ploché střechy s různými typy pevného povrchu využíváme obdobnou konstrukci jako u sedlové střechy s rozdílem, že se konstrukce navrtá do betonových sloupků, které sami o sobě slouží jako zátěž. Tato konstrukce se nepřivrtává ke střeše, pouze na ní leží.

   Image 3
 •  
 • Postup realizace FVE
  1. Kontakt – přes webový formulář, email, nebo telefonicky nás budete kontaktovat
  2. Schůzka – obchodní zástupce Vás bude kontaktovat a domluví si s Vámi schůzku v místě zamýšlené realizace FVE
  3. Smlouva o dílo – po upřesnění technických parametrů obdržíte návrh smlouvy o dílo. Po jeho odsouhlasení Vám bude odeslána Smlouva o dílo k elektronickému podpisu.
  4. Administrativa – na základě plných mocí budou podány žádosti na distributora sítí k připojení FVE a zároveň na NZÚ k přidělení dotace.
  5. Instalace – po dohodě termínu budou na střechu instalovány panely
  6. Elektro – o dohodě termínu bude instalován měnič, popř, bateriový systém a další komponenty nutné k fungování FVE
  7. Zprovoznění FVE – podání žádosti o finální připojení (PPP) a zprovoznění FVE
  8. Dotace – dodání podkladů na NZÚ k vyplacení dotace
 • Po domluvení termínu montáží
  1. Panely - Naši technici nainstalují panely na střechu. Jedná se o instalaci vně budovy, pokud tedy budou mít zvenku možnost přístupu k objektu a k el.energii (venkovní zásuvka), není nutná Vaše přítomnost. Doba trvání instalace je 1-3 pracovní dny, v návaznosti na složitost systému
  2. Elektročást - náš elektrikář zapojí a namontuje měnič, popř baterie a seznámí Vás s obsluhováním systému (zaškolení). Jedná se o instalaci uvnitř budovy, je nutná Vaše přítomnost. Doba trvání instalace je 1-2 pracovní dny, v návaznosti na složitost systému