Ekonomika a organizace provozu solární elektrárny

Životnost

Panely = 25 let +
Měnič = 15 let
Baterie = 15 let
Konstrukce = po dobu životnosti FVE
Kabely = po dobu životnosti FVE

Návratnost

Základní faktory ovlivňující návratnost
 1. Efektivita zužitkování vlastní vyrobené elektřiny
 2. Aktuální cena a budoucí nárust cen el. energie z distribuční sítě
 3. Elektrárna musí být dobře navržena přímo pro Váš rodinný dům, podle vaší průměrné spotřeby elektrické energie, orientace a sklonu střechy, popř. dalších parametrů.

Návratnost vaší investice si můžete spočítat na naší SOLÁRNÍ KALKULAČCE

Dotace

Základní faktory ovlivňující výši dotace
 1. Součet celkového výkonu panelů + kapacity baterie
 2. V Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji je zvýhodnění výše dotace +10%

Výše dotace je maximálně 200.000,- Kč (plus zvýhodnění dle výše uvedených bodu 2) a zároveň maximálně ve výši 50% z celkové ceny díla.

Servis

Zajišťujeme servis pro FVE
1. Záruční i pozáruční servis pro naše stávající klienty
2. Záruční i pozáruční servis pro klienty konkurenčních firem, které např. zanikly, nebo s klientem odmítají komunikovat

Záruky

Panely - 15 let na produkt a 25-30 let na výkon (neklesne pod 80% původního)
Měniče - 5 let
Baterie - 10 let
Konstrukce - 5 let
Práce - 3 roky
Ostatní - 2 roky

Administrativa

Veškeré papírování vyřídíme za vás
 1. Vyřízení a vyplacení dotace NZÚ 
 2. Komunikace s úřady  
 3. Připojení k distribuční síti
 4. Elektrickou revizi k FVE

To znamená vše, ke kompletní a úspěšné realizaci FVE s dotací.

Instalace solární elektrárny

Komponenty

FVE se skládá z těchto komponentů
1. Solární panely - celkový výkon FVE se odvíjí od počtu nainstalovaných panelů
2. Střídač - zařízení, převádějící stejnosměrný proud z panelů na proud střídavý, který je běžně dodáván ze sítě. Měnič je buď jednofázový nebo třífázový
3. Baterie - FVE lze rozšířit o systém baterií, z nichž je možné čerpat energii v době, kdy FVE nevyrábí, to znamená např v noci
4. Konstrukce - pro výběr konstrukce jsou určujícími faktory typ střešní krytiny, sklon střechy a pod
5. Ostatní komponenty - součástí FVE jsou dále jističe, elektroměry, přepěťové ochrany, relé a pod.

Uchycení panelů na střechu

Způsobů uchycení panelů na střechu je více v závislosti na typu střechy

 1. Sedlová střecha s taškami
  Na prvním obrázku je vidět solární panel uchycený na konstrukci s hákem ke střeše

  Uchycení solární elektrárny - sedlová střecha, tašky

  Na druhém obrázku je vidět pohled z boku na způsob uchycení. Modrou barvou a čísli 1 a 2 jsou označeny dvě STŘEŠNÍ TAŠKY. Taška č. 1 se nadzvedne a vzniknutým otvorem prostupuje HÁK, který se přivrtává do nosného trámu vaší střechy. Oranžovou barvou je označena KONSTRUKCE přichycená háky, do které se následně přichytnou SOLÁRNÍ PANELY označené zeleně.

  Uchycení solární elektrárny - sedlová střecha, plech

 2. Sedlová střecha s plechem a eternitem
  Střechy z plechu mívají z pravidla tzv. falcy, na které se konstrukce uchytává. Střechy z eternitu bývají obecně nejproblémovější typy střešní krytiny pro instalaci FVE. Eternit, jak známo náchylný k praskání, se totiž musí provrtat pro uchycení konstrukce. Díry se následně zaizolují gumovou podložkou proti protékající vodě. Konstrukční sytém je obdobný jako u sedlové střechy s taškami.

 3. Plochá střecha s PVC folií
  K uložení solárních panelů na plochou střechu s folií používáme speciální vany Censole+ Renusol, které se vhodně rozmístí na střechu a podle potřeby zatíží. Vany se ke střeše nepřivrtávají, ale pouze zatěžují.

  Uchycení solární elektrárny - plochá střecha

 4. Plochá střecha s pevným povrchem
  Pro ploché střechy s různými typy pevného povrchu využíváme obdobnou konstrukci jako u sedlové střechy s rozdílem, že se konstrukce navrtá do betonových sloupků, které sami o sobě slouží jako zátěž. Tato konstrukce se nepřivrtává ke střeše, pouze na ní leží.

  Uchycení solární elektrárny - střecha s pevným povrchem

Postup celé realizace

Postup realizace FVE
1. Kontakt – přes webový formulář, email, nebo telefonicky nás budete kontaktovat
2. Schůzka – obchodní zástupce Vás bude kontaktovat a domluví si s Vámi schůzku v místě zamýšlené realizace FVE
3. Smlouva o dílo – po upřesnění technických parametrů obdržíte návrh smlouvy o dílo. Po jeho odsouhlasení Vám bude odeslána Smlouva o dílo k elektronickému podpisu.
4. Administrativa – na základě plných mocí budou podány žádosti na distributora sítí k připojení FVE a zároveň na NZÚ k přidělení dotace.
5. Instalace – po dohodě termínu budou na střechu instalovány panely
6. Elektro – o dohodě termínu bude instalován měnič, popř, bateriový systém a další komponenty nutné k fungování FVE
7. Zprovoznění FVE – podání žádosti o finální připojení (PPP) a zprovoznění FVE
8. Dotace – dodání podkladů na NZÚ k vyplacení dotace

Průběh instalace

Po domluvení termínu montáží
1. Panely - Naši technici nainstalují panely na střechu. Jedná se o instalaci vně budovy, pokud tedy budou mít zvenku možnost přístupu k objektu a k el.energii (venkovní zásuvka), není nutná Vaše přítomnost. Doba trvání instalace je 1-3 pracovní dny, v návaznosti na složitost systému
2. Elektročást - náš elektrikář zapojí a namontuje měnič, popř baterie a seznámí Vás s obsluhováním systému (zaškolení). Jedná se o instalaci uvnitř budovy, je nutná Vaše přítomnost. Doba trvání instalace je 1-2 pracovní dny, v návaznosti na složitost systému