Solární elektrárny pro firmy a podnikatele

Firemní instalace

Realizujeme solární elektrárny systémem na klíč na administratvní budovy, výrobní a skladové haly. Dále na školy, objekty sociálních služeb, bytové domy a podobně. Provozovatelé mohou se svojí vlastní solární elektrárnou, která jim vyrobí vlastní elektrickou energii ročně uspořit významné částky. Návratnost systému se u větších instalací pohybuje okolo 7-10 let.

Dodáváme:

 • návrhy a plánování umístění
 • projektová dokumentace
 • vyřízení povolení a přihlášek
 • doprava systému a techniků
 • montáž a revize
 • uvedení do provozu
 • zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis
 • možnost monitoringu a to i v místech bez internetu
 • možnost následného vedení výkaznictví v CS OTE
 • možnost automatckého vedení výkaznictví v CS OTE

Služby pro investory

Investice do solárních elektráren je dlouhodobějšího charakteru, ale nabízí garance návratnosti a určité soběstačnosti v dodávce el. energie. Pokud uvažujete o investování do tohoto FVE a chtěli byste podniknout kroky k úspěšné realizaci nabízíme, že provedeme váš záměr od prvních návrhů do úspěšného spuštění provozu.

Co umíme:

 • konzultace vhodnost vybrané lokality
 • návrhy a plánování připojení k sít
 • příslušná jednání s distributory el.energie
 • statcký posudek a projektová dokumentace
 • zabezpečení Vyjádření všech příslušných dotčených orgánů státní správy, samospráv
 • a dotčených soukromých subjektů
 • dodávku a montáž celého fotovoltaického systému nebo jeho část
 • monitoring a případně provozování solárních elektráren
 • možnost následného vedení výkaznictví v CS OTE
 • možnost automatckého vedení výkaznictví v CS OTE

Pokud máte zájem o další informace nebo o osobní schůzku, přejděte na stránku "Dotazník pro zájemce" nebo nás kontaktujte 777 333 015 toman@ceska-solarni.cz nebo 731 109 607 obchod@ceska-solarni.cz