Třífázové FVE s přebytky do TUV. Dotace 85 000,- Kč