Nová zelená úsporám

Žádat mohou vlastnící stávajících a dokončených rodinných domů. Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Pro naše klienty zahajujeme řízení o schválení dotace v okamžiku podepsání smlouvy o dílo, tzn. před zahájením samotné instalace. Je tedy možné instalovat FVE ihned po schválení připojení do distribuční sítě, nebo před samotnou realizací vyčkat na přidělení dotace.

Kolik získáte?

  • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem.... 40 000 Kč - 132 000 Kč
  • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem.... 60 000 Kč - 220 000 Kč
  • Každý další 1 kWp instalovaného výkonu... 10 000 Kč
  • Za 1 kWh el. akumulačního systému.... 10 000 Kč
  • A k tomu vždy + 5 000 Kč na projekt.

Maximální povolený výkon FVE pro čerpaní dotace Nová zelená úsporám je 10 kWp.

nová zelená úsporám fotovoltaika