Nová zelená úsporám 2017-2021

Nová Zelená úsporám je dotační program, který vám umožní čerpat finance na Váš solární-fotovoltaický systém.

Garantujeme vyřízení všech dotačních titulů. Vyřízení dotace NZÚ je vždy zahrnuto v cenách našich nabídek.


Podpora C 3.4 - DOTACE 60 000,- až 65 500,- Kč*

FV elektrárna s přebytky do vody v el. bojleru

Podpora C 3.4 - Fotovoltaický systém bez akumulace el. energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok.

 • V praxi se jedná o systém s minimálně 5 a maximálně 8 panely s výkonem 360Wp, nejčastěji v jednofázovém, ale i třífázovém provedení a s přebytky el. eneregie do el. bojleru nebo aku nádoby s minimální kapacitou 120l.
 • Částka dotace se skládá z dvou částí. Část je určena na samotnou realizaci FVE = 55.000,- a část je určena na projektovou dokumentaci NZÚ = 5.000,-Kč. Celkem tedy čerpáte 60 000,-Kč
 • * Zvýhodnění pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj + 10% tj. 55.000 +10% = 60.500,-Kč. Dále se přičítá 5.000,- Kč na projektovou dokumentaci. Celkem tedy čerpáte 65 500,-Kč


Podpora C 3.5 - DOTACE 75 000,- až 82 000,- Kč*

FV elektrárna s ukládáním přebytků do baterií

Podpora C 3.6 - Fotovoltaický systém s akumulací el. energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok

 • V praxi se jedná o systém s minimálně 5 a maximálně 8 panely s výkonem 360Wp, nejčastěji v jednofázovém, ale i třífázovém provedení a s přebytky el. eneregie do baterií
 • Částka dotace se skládá z dvou částí. Část je určena na samotnou realizaci FVE = 70.000,- a část je určena na projektovou dokumentaci NZÚ = 5.000,-Kč. Celkem tedy čerpáte 75 000,-Kč
 • * Zvýhodnění pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj + 10% tj. 70.000 +10% = 77.000,-Kč. Dále se přičítá 5.000,- Kč na projektovou dokumentaci. Celkem tedy čerpáte 82 000,-Kč


Podpora C 3.6 - DOTACE 105 000,- až 115 000,- Kč*

FV elektrárna s ukládáním přebytků do baterií

Podpora C 3.6 - Fotovoltaický systém s akumulací el. energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok

 • V praxi se jedná o systém s minimálně 9 a maximálně 11 panely s výkonem 360Wp, nejčastěji v jednofázovém, ale i třífázovém provedení a s přebytky el. eneregie do baterií
 • Částka dotace se skládá z dvou částí. Část je určena na samotnou realizaci FVE = 100.000,- a část je určena na projektovou dokumentaci NZÚ = 5.000,-Kč. Celkem tedy čerpáte 105 000,-Kč
 • * Zvýhodnění pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj + 10% tj. 100.000 +10% = 110.000,-Kč. Dále se přičítá 5.000,- Kč na projektovou dokumentaci. Celkem tedy čerpáte 115 000,-Kč

Podpora C 3.7 - DOTACE 155 000,- až 170 000,- Kč*

FV elektrárna s ukládáním přebytků do baterií

Podpora C 3.7 - Fotovoltaický systém s akumulací el. energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh/rok

 • V praxi se jedná o systém s minimálně 12 panely s výkonem 360Wp pouze v třífázovém provedení a s přebytky el. eneregie do baterií
 • Částka dotace se skládá z dvou částí. Část je určena na samotnou realizaci FVE = 150.000,- a část je určena na projektovou dokumentaci NZÚ = 5.000,-Kč. Celkem tedy čerpáte 155 000,-Kč
 • * Zvýhodnění pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj + 10% tj. 150.000 +10% = 165.000,-Kč. Dále se přičítá 5 000,- Kč na projektovou dokumentaci. Celkem tedy čerpáte 170 000,-Kč


Podpora C 3.8 - Dotace 155 000,- až 170 000,- Kč*

FV elektrárna s TČ

Podpora C 3.8 - Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem

 • V praxi se jedná o systém bez omezení nejnižšího výkonu, v třífázovém i jednofázovém s přebytky do tepelného čerpadla
 • Částka dotace se skládá z dvou částí. Část je určena na samotnou realizaci FVE = 150.000,- a část je určena na projektovou dokumentaci NZÚ = 5.000,-Kč. Celkem tedy čerpáte 155 000,-Kč
 • * Zvýhodnění pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj + 10% tj. 150.000 +10% = 165.000,-Kč. Dále se přičítá 5 000,- Kč na projektovou dokumentaci. Celkem tedy čerpáte 170 000,-Kč


Podpora C 3.9 - Dotace 85 000,- až 93 000,- Kč*

FV elektrárna s přebytky do vody v el. bojleru

Podpora C 3.9 - Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok

 • V praxi se jedná o systém s minimálně 9 panely s výkonem 360Wp, nejčastěji v třífázovém, ale i jednofázovém provedení a s přebytky el. eneregie do el. bojleru nebo aku. nádoby s minimální kapacitou 200l.
 • Částka dotace se skládá z dvou částí. Část je určena na samotnou realizaci FVE = 80.000,- a část je určena na projektovou dokumentaci NZÚ = 5.000,-Kč. Celkem tedy čerpáte 85 000,-Kč
 • * Zvýhodnění pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj + 10% tj. 80.000 +10% = 88.000,-Kč. Dále se přičítá 5.000,- Kč na projektovou dokumentaci. Celkem tedy čerpáte 93 000,-Kč


Podmínky získání dotace a doplňující informace

 • Maximální instalovaný výkon systému, ve všech případech, nesmí být vyšší než 10 kWp - maximálně 27 panelů s výkonem 360Wp = 9,72kWp
 • Nemovitost musí být registrována v katastru nemovitostí
 • Žadatel musí být majitel nemovitosti a zároveň odběrného místa (el. měrového rozvaděče) - ten, na jehož jméno Vám v domácnosti chodí účty za elektřinu
 • Nemovitost nesmí přesáhnout obytnou plochou 350m²
 • Nemovitost musí mít status rodinný dům nebo nemovitost určená k bydlení
 • FVE Může být instalována i na přilehlé budově v rámci jednoho pozemku vedle nemovitosti, ale musí být zapsána v katastru nemovitostí
 • Systém musí být propojen s distribuční soustavou
 • Míra využitelnosti vyrobené elektřiny z FVE musí být dlouhodobě alespoň 70 %