Nová zelená úsporám

Žádat mohou vlastnící stávajících a dokončených rodinných domů. Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Pro naše klienty zahajujeme řízení o schválení dotace v okamžiku podepsání smlouvy o dílo, tzn. před zahájením samotné instalace. Je tedy možné instalovat FVE ihned po schválení připojení do distribuční sítě, nebo před samotnou realizací vyčkat na přidělení dotace.

Kolik získáte? 

Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč - 132 000 Kč
Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč - 220 000 Kč
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
A k tomu vždy + 5 000 Kč na projekt. 

Maximální povolený výkon FVE pro čerpaní dotace Nová zelená úsporám je 10 kWp