Nová zelená úsporám

Žádat mohou vlastnící stávajících a dokončených rodinných domů. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Pro naše klienty dotaci samozřejmě vyřizujeme, a to před zahájením samotné instalace. To znamená, že vždy nejprve víte, že máte dotaci udělenou a až poté jdeme instalovat.

Kolik získáte?

Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč - 132 000 Kč
Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč - 220 000 Kč
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
A k tomu vždy + 5 000 Kč na projekt.

Maximální povolený výkon FVE pro čerpaní dotace Nová zelená úsporám je 10 kWp