Kalkulačka solární elektrárny-v přestavbě

Pomocí kalkulačky si můžete orientačně spočítat výkon, výnosy a pořizovací cenu solární elektrárny na střeše rodinného domu nebo jiné budovy. Do kalkulačky zadejte velikost volné střešní plochy, na níž plánujete umístění solární elektrárny.


Výpočet:
Výpočet podle plochy na střeše


Vložte celkovou plochu vhodné plochy na střeše*): m2

*) Střecha by měla být orientována jižně (ideálně pod úhlem k zemi cca 30-40 stupňů). V jiných případech se může výpočet lišit o jednotky procent.


Výsledek:

  Výpočet podle zadané plochy střechy
1. Celkový výkon instalace:   kWp
2. Odhadovaný počet fotovoltaických panelů o výkonu 250 Wp:   ks
3. Přibližná cena zařízení je:   Kč *)
4. Fotovoltaická elekrárna může podle umístění a doby slunečního svitu vyrobit:    kWh
5. Průměrná měsíční výroba   kWh až kWh
Vyrobená elektrická energie se bude spotřebovávat v objektu a pouze přebytek přejde automaticky do distribuční sítě. Výhoda : vyrobenou a současně spotřebovanou elektřinu v objektu není tedy potřeba nakupovat ze sítě. Úspora je tedy tím vyšší, čím více si své energie objekt spotřebuje.
Úspora v dosavadním nákupu el. energie od (ČEZ, PRE nebo E.ON).
Cena energie je počítána cca 4 Kč / 1 kWh.
Pokud máte jinou cenu energie zadejte sem: Kč/kWh. (Klikněte poté na tlačítko "Spočítat" výše.)
6. Úspora při 100% spotřeby vlastní výroby z FVE Kč až
7. Návratnost investice při 100% let až let

8. Úspora při 75% spotřeby vlastní výroby z FVE Kč až
9. Návratnost investice při 75% let až let

10. Úspora při 50% spotřeby vlastní výroby z FVE Kč až
11. Návratnost investice při 50% let až let

12. Ročně ušetříte spálení:   kg uhlí
13. Ušetříte:   kg CO2
14. Celkem můžete vyrobit naprosto čisté ekologické energie:   kWh


  • *) Vypočtené hodnoty jsou pouze orientační a ovlivňují je faktory jako jsou aktuální ceny a značky použitých materiálů, složitost montáže apod. Pro přesnou kalkulaci ve Vašich konkrétních podmínkách nás prosím kontaktujte.
  • **) návratnot se počítána jako prosté dělení a násobení. Pro přesný výpočet je potřeba počítat s aktuální pořizovací cenou instalace, každoročně zvyšující se výkupní cenou energie o index inflace (2 až 4%) a s mírně zvyšujícím se počtem slunečních dní v roce oproti minulým letům.Vliv orientace umístění fv panelů na výrobu.

Na tomto obrázku si můžete orientačně představit kolik % bude přibližná ztráta výroby elektrické energie z FV systému oproti ideálnímu umístění fv panelů na jižní střeše se sklonem 25-45 stupňů. 


Výpočet podle výkonu fotovoltaické elektrárny


Vložte požadovaný výkon fotovoltaické elektrárny kWp*)

*) Údaj kWp je max. výkon elektrárny za ideálních podmínek počasí. Zákazníci rodinných domů instaluji obvykle 4-5 kWp, zákazníci administrativních a hospodářských objektů 15-30kWp.


Výsledek:

  Výpočet podle zadaného výkonu FVE
1. Celkový výkon instalace:   kWp
2. Odhadovaný počet fotovoltaických panelů o výkonu 230 Wp:   ks
3. Přibližná cena zařízení je:   Kč *)
4. Fotovoltaická elekrárna může podle umístění a doby slunečního svitu vyrobit:    kWh
5. Průměrná měsíční výroba   kWh až kWh
Vyrobená elektrická energie se bude spotřebovávat v objektu a pouze přebytek přejde automaticky do distribuční sítě. Výhoda : vyrobenou a současně spotřebovanou elektřinu v objektu není tedy potřeba nakupovat ze sítě. Úspora je tedy tím vyšší, čím více si své energie objekt spotřebuje.
Úspora v dosavadním nákupu el. energie od (ČEZ, PRE nebo E.ON).
Cena energie je počítána cca 4 Kč / 1 kWh.
Pokud máte jinou cenu energie zadejte sem: Kč/kWh. (Klikněte poté na tlačítko "Spočítat" výše.)
6. Úspora při 100% spotřeby vlastní výroby z FVE Kč až
7. Návratnost investice při 100% let až let

8. Úspora při 75% spotřeby vlastní výroby z FVE Kč až
9. Návratnost investice při 75% let až let

10. Úspora při 50% spotřeby vlastní výroby z FVE Kč až
11. Návratnost investice při 50% let až let

12. Ročně ušetříte spálení:   kg uhlí
13. Ušetříte:   kg CO2
14. Celkem můžete vyrobit naprosto čisté ekologické energie:   kWh


  • *) Vypočtené hodnoty jsou pouze orientační a ovlivňují je faktory jako jsou aktuální ceny a značky použitých materiálů, složitost montáže apod. Pro přesnou kalkulaci ve Vašich konkrétních podmínkách nás prosím kontaktujte.
  • **) návratnot se počítána jako prosté dělení a násobení. Pro přesný výpočet je potřeba počítat s aktuální pořizovací cenou instalace, každoročně zvyšující se výkupní cenou energie o index inflace (2 až 4%) a s mírně zvyšujícím se počtem slunečních dní v roce oproti minulým letům.Vliv orientace umístění fv panelů na výrobu.

Na tomto obrázku si můžete orientačně představit kolik % bude přibližná ztráta výroby elektrické energie z FV systému oproti ideálnímu umístění fv panelů na jižní střeše se sklonem 25-45 stupňů. 

FVE 2020 dotace

15.02.2020
Pro rok 2020 stále přijímáme žádosti klientů o návrhy instalací FVE. Za rok 2008-2019 jsme instalovali a připojili k síti více než 500 fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů a provozních budov. Žádosti o připojení včetně administrace, pomoc s dotacemi a připojení k síti jsou pro naše klienty zdarma.


Dotace FVE 2020

15.02.2020
Na rok 2016-2021 je vyhlášena Nová zelená úsporám s podporou i pro fotovoltaické systémy. Podpora může být ve výši 40-60-75-105-155tis. Kč. Výše dotace se určuje podle toho jakou solární elekrárnu si klient nainstaluje. Provádíme zdarma odborné poradenství, vytváříme fv návrhy systémů, doporučíme vhodnost, umístění a velikost elekrárny, vyřizujeme dotace NZÚ. Stačí nás kontaktovat.


Intersolar 2019

15.02.2020
Jako každý rok jsme navštívili veletrh Intersolar v Mnichově. Podrobnosti a fotografie ZDE-INTERSOLAR 2017. V roce 2020 dodáváme a instalujeme také podlahové vytápění Heatflow. Úspora elektrické energie až 50% oproti klasickému elektrokotli. Podrobnosti a informace ZDE. Česká solární s.r.o.


Větrání inVENTer®

15.02.2020
Dodáváme a instalujeme systém větrání s rekuperací inVENTer® s účinností zpětného zisku tepla až 91% . Systém zajistí stále čerstvý vzduch v objektu,odvětrá zdraví škodlivé látky např. z nábytku, nátěrů apod. Zabrání vzniku vlhkostí a plísní. Možno instalovat do nových i stávajících staveb.